Naše infolinka: 608 816 258
Košík
0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shop: ZIKOM – vzduchotechnika, s.r.o.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop www.zikom.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platní pro nákup zboží v internetovém obchodu zikom.cz (dále jen „internetový obchod“), který provozuje ZIKOM – vzduchotechnika, s.r.o., se sídlem Ostrava - Svinov, Bílovecká 689/29, PSČ 721 00, IČ 286 414 85, DIČ CZ28641485, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 36322. (dále také jen „prodávající“).

1.2. Kontaktní adresa: Bílovecká 689/29, 72100 Ostrava Svinov

       Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

       Telefon: +420 608 816 258, +420 777 068 100, +420 596 910 931, +420 596 910 898

1.3. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.

2. Vymezení pojmů

2.1. Prodávající je společnost ZIKOM – vzduchotechnika, s.r.o., Jedná se o právnickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2. Kupujícím je osoba, která uzavře kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se u některých práv a povinností rozlišuje, zdali kupující je či není spotřebitelem. Spotřebitel je kupujícím, který je fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.  Tam, kde je uvedeno, že má práva či povinnosti spotřebitel, platí tato ustanovení pouze pro spotřebitele, jinak v dalším pro spotřebitele platí práva a povinnosti jako pro kupujícího, pokud pro spotřebitele není stanoveno jinak.

2.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2.4. Předmětem koupě jsou věci uvedené v kupní smlouvě (dále také jen „zboží“). Informace o zboží dostupné na internetovém obchodu jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Objednávka kupujícího odeslaná prostřednictvím internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. 

3.2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy a jsou přístupné neomezeně na stránkách www.zikom.cz. Na tyto obchodní podmínky je kupující před uzavřením smlouvy upozorněn a má možnost se s těmito řádně seznámit.

3.3. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující také stvrzuje, že se seznámil s cenami objednaného zboží a přepravními podmínkami a náklady, a že s nimi souhlasí.

3.4. Kupující má možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, před jejím odesláním.

3.5. V případě nejasností objednávky má prodávající právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedenými v objednávce, nebo pokud kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění prodávajícím a toto bude zjištěno před uzavřením kupní smlouvy, nebude objednávka prodávajícím potvrzena, pokud tato skutečnost bude zjištěna po uzavření kupní smlouvy, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

3.6. Potvrzení objednávky je kupujícímu zasláno prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu, kterou do objednávky uvedl, a to bez zbytečného odkladu. Pokud potvrzující e-mail s rekapitulací a potvrzením objednávky nebude kupujícímu doručen, kontaktujte prodávajícího na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

3.7. Spotřebitel bude vyrozuměn i o přijetí objednávky (to neplatí při komunikaci výlučně výměnou elektronické počty nebo obdobnou individuální komunikací), které ovšem nebude znamenat bez dalšího uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky je pro spotřebitele také vyrozuměním o přijetí objednávky.

3.8. Jestliže spotřebitel požaduje zrušení objednávky před odesláním či odevzdáním zboží, je oprávněn svou žádost o stornování zaslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..Informaci o tom, zda prodávající akceptoval zrušení objednávky zašle prodávající potvrzujícím e-mailem. Na zrušení objednávky není právní nárok.

3.9. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran, na základě ujednání kupní smlouvy či ustanovení zákona.

4. Cena zboží

4.1. Veškeré ceny v ceníku internetového obchodu jsou uvedeny v Kč.

4.2. Prodávající je plátcem DPH.

4.3. Cena za zboží je uvedena u každého prodávaného zboží včetně DPH, i bez DPH. Kupující je povinen zaplatit cenu za zboží včetně DPH.

4.4. Ceny jsou uvedeny včetně poplatku za likvidaci elektroodpadu.

4.5. Veškeré ceny v ceníku internetového obchodu jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu, prodávající má právo ceny kdykoliv měnit.

4.6. Pro kupujícího je platná cena v době objednání zboží.

4.7. Konečná cena bude uvedena v potvrzení o přijetí objednávky.

4.8. Akční ceny jsou platné pro zboží, které je v okamžiku uskutečnění objednávky viditelně označeno jako „akce“.

4.9. Na kupní cenu bude vystaven daňový doklad, který bude přiložen ke každé zásilce, či předán při osobním převzetí zboží.

5. Způsob platby kupní ceny

5.1. Kupní cena za zboží může být dle výběru kupujícího učiněného v objednávce hrazena těmito způsoby:

  1. a) Na dobírku – jedná se o platbu při doručení zboží přepravní službou na doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  2. b) Převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží – při platbě převodem na účet bude kupující informován e-mailovou zprávou o stavu objednávky a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího. Kupující se zavazuje na základě poskytnutých údajů kupní cenu v plné výši zaplatit. Po připsání kupní ceny na účet prodávajícího bude zboží neprodleně odesláno na doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  3. c) V hotovosti při převzetí zboží ve výdejním místě – kupní cena musí být zaplacena při převzetí zboží ve výdejním místě provozovně prodávajícího na adrese Bílovecká 689/29, Ostrava Svinov 72100, na provozovně prodávajícího je možno platit platební kartou.   

5.2. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující teprve úplným zaplacením kupní ceny.

6. Termín dodání zboží

6.1. Pokud je veškeré zboží z objednávky u prodávajícího skladem, odešle prodávající zboží kupujícímu, nebo připraví k odběru v odběrním místě (podle volby učiněné v objednávce) nejpozději následující pracovní den, pokud není sjednána platba převodem na účet, kdy zboží odešle nebo odevzdá až po zaplacení celé kupní ceny.

6.2. Pokud zboží není skladem, nebo není možné dodržet dodací termín uvedený u zboží v internetovém obchodu, bude kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím elektronické pošty. V takovém případě je oprávněn kupující odstoupit od smlouvy do 24 hodin po obdržení této informace, když odstoupení od smlouvy musí obsahovat specifikaci kupujícího, e-mailovou adresu a zboží, ohledně kterého je odstupováno od smlouvy. V tomto případě může být odstoupeno i od části smlouvy. Pokud kupující od smlouvy neodstoupí, platí dodací termín stanovený prodávajícím.

6.3. Zboží je odevzdáno dle volby zákazníka učiněné v objednávce buď ve výdejním místě při osobním odběru kupujícím, nebo je odevzdáno k přepravě pro dodání na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

7. Osobní odběr zboží

7.1. Pokud je kupujícím zvolen osobní odběr zboží, lze si zboží vyzvednout každý pracovní den od 7.00 hod do 15.00 hod. na adrese sídla společnosti – ZIKOM – vzduchotechnika, s.r.o., Ostrava Svinov, Bílovecká 689/29, PSČ 721 00.

8. Přeprava zboží

8.1. Přepravu zboží prodávající zajišťuje v případě, že kupující nezvolí osobní odběr zboží.

8.2. Cenu za přepravu hradí kupující, pokud není v těchto podmínkách stanoveno, či smlouvou sjednáno jinak.

8.3. Přeprava je prodávajícím zajišťována na území České republiky. Na území Slovenska lze zajistit přepravu pouze na základě předem sjednaných podmínek.

8.4. Všechny zásilky jsou odesílány řádně zabalené v originálním obalu nebo náhradním obalu dostatečně zamezujícím poškození zboží.

8.5. Pro přepravu zásilek je využívána zásilková služba GLS.

8.6. Zásilková služba GLS doručuje do dvou pracovních dnů v době mezi 8.00 hod až 18.00 hod., informuje o doručení zásilky, když zasílá před doručením SMS nebo e-mailovou zprávu s informací o zásilce. Předpokládaný čas doručení je možné zjistit na adrese http://www.e-balik.cz, zadáním dvanáctimístného přepravního čísla balíku. Kurýr bude adresáta informovat o upřesněném času doručení zásilky v den doručení. Pokud není adresát kurýrem zastižen, zanechá na místě oznámení o neúspěšném pokusu o doručení, tato informace bude adresátovi sdělena také e-mailovou zprávou.

8.7. Ceník přeprav pro Českou republiku platný od 1.září 2021:

-  GLS – platba na dobírku, převodem na účet – při nákupu nad 5000,- Kč včetně DPH je přepravné včetně balného i dobírky ZDARMA

-  GLS dobírka – při nákupu do 5000,- Kč včetně DPH přepravné činí 145,- Kč včetně DPH (cena obsahuje balné a doběrečné)

-  GLS – platba převodem na účet   - při nákupu do 5000,- Kč včetně DPH přepravné činí 110,- Kč včetně DPH (cena obsahuje balné).

GLS – balení do rozměru 100x100x100 – (nebo souhrně 3x strana = 300cm) dobírka - je cena dopravy 255,- Kč včetně DPH včetně balného + dobírka

GLS – balení do rozměru 100x100x100 – (nebo souhrně 3x strana = 300cm) platba převodem na účet (pomocí zálohové faktury) - je cena dopravy 210,- Kč včetně DPH včetně balného

Top Trans – nadměrný náklad / paleta - cena dopravy: předchozí ujednání dohodou (pomoci zálohové faktury nebo dobírkou)

9. Práva z vadného plnění

9.1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.2. Kupující je povinen věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

9.3. Kupující je povinen vadu věci oznámit včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jedná-li o skrytou vadu, pak bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. 

9.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.  Kupující má právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující nejprve právo na bezplatné odstranění vady.

9.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

9.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.7. Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

9.8. Při dodání nové věci či její části vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou či její vadnou část.

9.9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, s výjimkami uvedenými zákonem.

9.10. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9.11. Vady se uplatňují způsobem stanoveným reklamačními podmínkami e-shopu na adrese zikom.cz/vrácení zboží a reklamace.

10. Práva spotřebitele z vadného plnění

10.1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující věc převzal,

-  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-  se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se u spotřebitele za to, že věc byla vadná již při převzetí.  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  U zuživatelné věci je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě doba, po kterou lze věc použít.

10.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.  Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo odstoupit od smlouvy.

10.4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10.5. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel sám vadu způsobil.

10.6. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

11. Záruka za jakost

11.1. Prodávající neposkytuje automaticky smluvní záruku za jakost u každého zboží jím dodávaného.

11.2. Záruka za jakost je poskytována u vybraného zboží. Převzetí smluvní záruky za jakost, však musí být uvedeno v příslušném záručním listu ke zboží, či v kupní smlouvě. Rozsah a podmínky záruky za jakost se pro jednotlivé druhy zboží mohou lišit.

11.3. Záruka za jakost se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, chybnou montáží, manipulací, zapojením nebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného el. napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, nevhodným použitím či extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby, či vnější událostí. Záruka zaniká v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou.

11.4. Záruka začíná plynout dnem odevzdání zboží, nebo jestliže kupující nepřevezme zboží včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.  Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

11.5. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady.

11.6. Pokud v záručním listu jsou stanoveny podmínky jinak, mají přednost ustanovení dle záručního listu.

12. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

12.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nebo předáno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

12.2. V případě, že si spotřebitel přeje, dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy, kontaktuje prodávajícího písemnou formou, když v listině uvede, že odstupuje od smlouvy, a zároveň uvede číslo dodacího listu a faktury, nebo číslo prodejky, datum nákupu, konkrétní zboží, ohledně něhož odstupuje od smlouvy, kontaktní údaje (tel., popř. e-mailová adresa), datum převzetí zboží a číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků. Pokud nebude v listině o odstoupení od smlouvy uvedeno číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků, budou finanční prostředky vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající přijal.  Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu sídla prodávajícího.

12.3. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy i prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Přijetí formuláře prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

12.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, a to včetně EURO palet, pokud zboží bylo na nich dodáno. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel, a to i náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

12.5. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání zboží a pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

12.6. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

12.7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

13. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

13.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části z důvodu, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo z důvodu, že by se výrazně změnila cena od dodavatele zboží nebo náklady na doručení a kupující by změnu ceny dodatečně neakceptoval.

14. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

14.1. Prodávající odpovídá za to, že s veškerými osobními daty o kupujícím, které získá v souvislosti s objednávkou zboží, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní data kupujícího budou shromažďována, zpracovávána a ukládána pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro interní účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto kupujícímu.

14.2. Kupující má právo na opravu osobních údajů.

14.3. Osobní údaje o kupujícím jsou považovány jako důvěrné, nebudou poskytnuty třetí osobě s výjimkou subjektů zajištujících distribuci zboží a platební styk, kterými mohou být např.: obchodní partneři, výrobci materiálu, přepravní společnosti apod. (jméno, adresa dodání, č. telefonu). Prodávající poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za účelem plnění z kupní smlouvy.

14.4. Pokud by kupující nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb, je oprávněn své rozhodnutí sdělit prodávajícímu.

14.5. Jednotlivé uzavřené smlouvy jsou prodávajícím archivovány.

14.6 Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.


Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.  

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

15.2. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li, bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

15.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021

15.4. Pro jednotlivou kupní smlouvu jsou platné podmínky uveřejněné v den odeslání objednávky.

15.5. Prodávající si vyhrazuje kdykoliv provést změnu těchto obchodních podmínek.  

Nakupujte bez starostí
Může vás zajímat
Užitečné informace
Zůstaňte v kontaktu
Kontakty

+420 608 816 258 - Obchod
+420 777 068 100 - Realizace
+420 596 910 931 - Kancelář

Nabídka produktů